Har du spørsmål? Ring oss på 400 00 370
Montering av Dropracks

Montering av Dropracks

Vi har designet Dropracks slik at det enkelt kan monteres på din bil. Kun ett verktøy er nødvendig, og dette følger selvsagt med i pakken.

Hele prosessen er unnagjort på få minutter. Før du setter i gang med monteringen bør du påse at du egnede lasteføtter for ditt biltak. Våre første kunder vil motta dette gratis sammen med Dropracks.

Det er lurt å tenke gjennom er hvilken side av bilen du ønsker å senke din Dropracks på. Det er med andre ord ingen forskjell på "bak og frem" på Dropracks. Derfor kan du montere det slik at lasten senkes ned på ønsket side.

Parkerer du mye langs høyre side av veien, anbefaler vi å senke racket på høyre side. Hvordan er din gårdsplass/parkeringsplass utformet? Hvilken side man foretrekker å senke Dropracks på er individuelt, og skulle du en gang være uheldig med plassen, kan du uansett snu bilen for å få plass(!)

Erfaringsmessig har vi funnet ut at det som regel er mest hensiktsmessig å senke racket på høyre side av bilen.

Puslespillet består av følgende deler:
2 Hovedkomponenter
3 Sammenkoblinger
4 Lasteføtter tilpasset ditt biltak (Inkludert i første produksjonsserie)

Slik monterer du Dropracks på din bil

1 - Snu hoveddelene opp-ned og skli lasteføttene inn i kanalen
2 - Løft fremre og bakre hovedkomponent på biltaket
3 - Koble sammen hovedkomponentene med sammenkoblerne, og skru inn boltene med monteringsverktøyet.
4 - Stram lasteføttene til biltaket. Tips: Det er lurt å justere racket slik at det er montert symmetrisk før du strammer til lasteføttene.

Slik monterer du alene (Video)

Slik monterer du med en venn (Timelapse)